Δικηγορική Εταιρεία
Στελέχωση

Στελέχωση

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρους και ικανούς δικηγόρους, διοικητικό προσωπικό και ασκούμενους δικηγόρους, προκειμένου να προσφέρει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Για να έρθετε σε επαφή με οποιοδήποτε μέλος της, αποστείλατε e-mail ή τηλεφωνήστε μας.

 • Μιχάλης Δημητρακόπουλος
 • Νταϊάνα Αναστασιάδου
 • Ευάγγελος Χατζής
 • Βασίλειος Τέτοκας
 • Αλέξανδρος Σπυρίδωνος
 • Κυριακή Μακρή
 • Άννα Ρέτσου
 • Παναγιώτης Κάρκουλας
 • Πηνελόπη Μουρτζούκου
 • Γιάννης Λαμπρόπουλος
 • Ευαγγελία Μπόμπολη
 • Παναγιώτης Γκανιάτσος
 • Γιάννης Παπαριστείδης
 • Σοφία Ακτσιαλή