Δικηγορική Εταιρεία

Υπηρεσίες – Τομείς Δραστηριότητες

Η «Μιχάλης Α. Δημητρακόπουλος Δικηγορική Εταιρεία» προσφέρει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους δικαίου και ιδιαίτερα στους εξής τομείς :

  • Ποινικό Δίκαιο
  • Αστικό Δίκαιο (οικογενειακό-ενοχικό-εμπράγματο-κληρονομικό)
  • Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Συμβάσεις
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο
  • Δημόσιο – Διοικητικό Δίκαιο
  • Φορολογικό Δίκαιο
  • Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
  • Αθλητικό Δίκαιο

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται στις εξής γλώσσες : ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. (Κατόπιν αιτήματος, αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε οποιαδήποτε γλώσσα.)