Δικηγορική Εταιρεία

Βιογραφικό :

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, ως δικηγόρος ή ασκούμενος/η αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα