Δικηγορική Εταιρεία

Δημοσιεύματα

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχοντας διανύσει μακρά πορεία ως δικηγόρος, με οδηγό τη συνείδησή του και το νόμο, έχει δημόσιο λόγο, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο σε επαγγελματικά ζητήματα, αλλά και στα γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας και της χώρας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται και ζει, όπως ακριβώς απαιτεί το λειτούργημα που ασκεί.

           Έντυπος Τύπος                                      Τηλεόραση                                 Ηλεκτρονικός τύπος – Blogs